Betaalmethoden

Betalingen.
Bij Logistiekonline.nl kunt u online bestellingen op maar liefst 5 manieren veilig betalen. Logistiekonline.nl maakt onderdeel uit van de Rotom Groep.

iDEAL
iDEAL is de meest gebruikte manier om veilig en gemakkelijk te betalen in Nederland. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving. Bij het afrekenen van de bestelling kunt u aangeven dat u met iDEAL wilt betalen. U klikt op de iDEAL-betaalknop en selecteert uw bank. Vervolgens wordt u doorgeleid naar uw eigen bank waar de betaalopdracht voor u klaar staat. U wordt door uw bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en u autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van uw betaalrekening afgeschreven en wij worden direct door uw bank geïnformeerd, zodat uw bestelling dezelfde dag nog kan worden verzonden.

Credit card
Bij Logistiekonline.nl kunt u betalen via de bekende en nog beter beveiligde methodes van Eurocard / Mastercard Securecode en Verified by Visa.

Bank- / giro overschrijving
Dit is een vorm van kopen op basis van vooruitbetaling van uw bestelling. Vooraf aan levering van de bestelde producten verzoekt u uw bank via een elektronisch overschrijvingsformulier het factuurbedrag over te schrijven, na ontvangst van uw overschrijving wordt uw bestelling direct verzonden. In uw orderbevestiging wordt uitgelegd naar welk IBAN rekeningnummer u de vooruitbetaling dient over te maken. De betaaltermijn van een vooruitbetaling per bankoverschrijving is 5 werkdagen, daarna verloopt de betaaltermijn en zal uw order geannuleerd worden indien de betaling niet tijdig bij ons is ontvangen.

Betaling op rekening
Rotom geeft u de mogelijkheid om de producten uit de shop op rekening te kopen met een betaaltermijn van 30 dagen. Dit betekent dat u een factuur (mogelijk per e-mail) van Rotom ontvangt om de gekochte producten te betalen. Voor uitlevering van de goederen zal Rotom ter goedkeuring een gegevenscontrole en mogelijk een kredietcontrole uitvoeren. Rotom hanteert een strikt privacybeleid. Wij delen klantinformatie met de kredietcontrole instantie uitsluitend voor uitvoering van de gegevenscontrole en kredietbepaling, niet voor commerciële doeleinden. Mocht onverhoopt het verzoek tot betaling op rekening niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk, de aan te kopen producten, betalen met een van de andere betaalmethode. U kunt bij vragen altijd contact opnemen met Rotom. Wilt u vanuit het buitenland op de Nederlandse rekening overmaken kan dit ook, met gebruik van ons IBAN nummer, dit is: NL35INGB0674800745 en de BIC/Swift code is INGBNL2A.

Achteraf betalen via Billink
Als u gebruik maakt van achteraf betalen via Billink dan worden uw persoonsgegevens of bedrijfsgegevens in het kader van de bedrijfsvoering overgedragen aan Billink BV en gebruikt voor of bij:

  • a. Risicoanalyses;
  • b. ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden.


Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: "Billink").Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, Billink heeft het recht om de daadwerkelijke gemaakte kosten onverminderd bij de klant in rekening te brengen, ook als deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

Veiligheid
Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Logistiekonline.nl. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst via Mollie (Credit card of Ideal), wordt gebruik gemaakt van een zeer veilige en bewezen techniek; de Secure Socket Layer. Met SSL worden gegevens gecodeerd die via de SSL-verbinding worden verzonden. Zowel Firefox,Chrome, Safari en Internet Explorer ondersteunen SSL.